danielmarti
                             
Casa JOR a Castalla, amb Natàlia Ferrer
Projecte: Abril 2008
Promotor: Privat
Constructor: -
Arquitecte tècnic: -
Pressupost: -
Superfície construïda: 278'51 m2                                                                                                 
                                                                               

                                                                                                    

                                                                                                      

                                                                                                    01
                                                                                                    pb
                                                                                                    p1
                                                                                                    p2
                                                                                                    seccions
                                                                                                    alcat

                                                                                                    De nou ens trobem amb un programa senzill i convencional d'habitatge 
                                                                                                    unifamiliar amb la particularitat que el promotor vol disposar d'espai per 
                                                                                                    a l'emmagatzematge de material, així com d'un espai per a reunir-se amb 
                                                                                                    amics sense que aquest estiga directament relacionat amb l'habitatge. 
                                                                                                    
                                                                                                    Es tracta d'un solar entre mitgeres molt regular i bastant profund que fa 
                                                                                                    que per a poder-se utilitzar amb eficiència necessite de patis interiors per 
                                                                                                    a il·luminar i ventilar les dependències del fons de la parcel·la. 
                                                                                                   
                                                                                                    Proposem un pati longitudinal al llarg de tot el solar en comptes de l'habitual

                                                                                                    pati posterior o central per a evitar l'aparició de passos i multiplicar les
                                                                                                    façanes per on il·luminar i ventilar l'habitatge. En les diferents plantes que 
                                                                                                    ocupa aquest pati van apareixent capses que el travessen creant zones 
                                                                                                    cobertes i terrasses per a eixamplar els espais interiors.