danielmarti 
info                                                                 
                                                                            
     


                                                                  dmp, és un despatx tècnic enfocat bàsicament a l'arquitectura i al
                                                                  disseny liderat per Daniel Martí.

                                                                            El nostre treball es reparteix tant en treballs per a l'administració com per a
                                                                            promotors privats però sempre buscant un mateix objectiu, que és 
                                                                            l'optimització dels resultats mitjançant un diàleg continuat amb clients, 
                                                                            usuaris, col·laboradors i contractistes, però també  amb la tècnica, els                                                                      
                                                                            materials, l'entorn i la història que ens permet obtenir sempre uns 
                                                                            resultats ajustats a les pretensions del client.

                                                                            La nostra cura pels detalls es converteix en la millor garantia que li podem
                                                                            oferir al nostre client sent els primers interessats en que el procés constructiu
                                                                            siga un reflex fidel d'allò que hem desenvolupat al despatx. Sabem que
                                                                            aquset procés és difícil i que de vegades agafa camins inesperats que fan 
                                                                            necessaris els canvis i l'improvització. Però aquestos canvis sempre seran
                                                                            els encertats si abans s'hi ha realitzat una correcta anàlisi de tots els 
                                                                            elements i aspectes que comportarà aquesta construcció.

                                                                            La nostra feina ha estat reconeguda amb l'obtenció de diversos premis
                                                                            i amb la publicació de varis dels nostres treballs en mitjans especialitzats.

                                                                            PREMIS
                                                                            -    Desembre 2002.    Tercer premi en el concurs d'idees per al soterrament 
                                                                            del ferrocarril a la ciutat d'Almería.
                                                                            Amb Francisco Cifuentes i Pedro Vaquer.
                                                                            -    Octubre 2003.        Tercer premi en el concurs per a la musealització del 
                                                                            conjunt paleocristià de Son Fadrinet a Campos, Mallorca.
                                                                            Amb Rafel Mateu.
                                                                            -    Gener 2004.             Primer premi per a la Comissaria de Policia Provincial 
                                                                            d'Alacant - No construït. (col·laborador)
                                                                            Amb Dolores Alonso i Silvia Alonso.
                                                                            -    Març 2004.                Finalista en el concurs internacional d'idees per al 
                                                                            disseny d'actuacions de renovació urbana de la "Plaza  de la Encarnación" 
                                                                            i el seu entorn a Sevilla.
                                                                            Amb Francisco Cifuentes i Jaume Crespí.
                                                                            -    Octubre 2005.        Tercer premi en el concurs internacional d'idees per a 
                                                                            l'ordenació de les places de San Juan  i Jenaro Etxeandia a Irun.
                                                                            Amb Francisco Cifuentes, Jaume Crespí i Magdalena Jaume.
                                                                            -    Maig 2006.                Finalista Premis Saloni amb la Casa de la Joventut 
                                                                            de la Vila Joiosa.  (col·laborador)
                                                                            Amb Javier García-Solera, Dolores Alonso i Ernesto Martínez.
                                                                            -    Novembre 2006.     Tercer premi per a la construcció del Centre de 
                                                                            Rehabilitació Psicosocial a Alacant. (col·laborador)
                                                                            Amb Dolores Alonso.
                                                                            -    Abril 2007.                Finalista Premis Saloni amb la reforma de local per a 
                                                                            la Caixa d'Arquitectes a Alacant. (col·laborador) 
                                                                            Amb Dolores Alonso.
                                                                            -    Juny 2007.               Finalista Premis COACV 2005-2006 amb la reforma de 
                                                                            local per a la Caixa d'Arquitectes a Alacant. (col·laborador) 
                                                                            Amb Dolores Alonso.
                                                                            -    Gener 2008.            Segon premi en el concurs per a l'ampliació del 
                                                                            cementeri de Xixona.
                                                                            Amb Natàlia Ferrer.
                                                                            -    Novembre 2008.    Finalista premis "Vivir con Madera" amb l'obra: 
                                                                            "Prototipo de vivienda Unifamiliar Aislada Prefabricada" a Beniarrés.
                                                                            Amb Jurgen Van Weereld i Karin Giesberts