danielmarti
              

 Llum PEU

                                                                               
                                                                                                    

                                                                                                   

                                                                                                   

                                                                                                     

                                                                                                    

                                                                                                    En aquest cas es tractava de fer una làmpada de peu amb l'acer negre com
                                                                                                    a únic material. Una planxa d'acer de 5 mm sense tractament per a permetre
                                                                                                    que l'òxid vaja marcant el pas del temps sobre l'objecte, va plegant-se per a
                                                                                                    donar-li estabilitat a la làmpada. La bombeta queda desprotegida i
                                                                                                    allotjada a un buit que se li practica a la planxa en el seu extrem.