danielmarti
              

Silló BANY

                                                                                               
                                                                                                   

                                                                                                   

                                                                                                    

                                                                                                  
                                                                                                    Aquest moble pertany a la col·lecció de mobles que vàrem realitzar en la
                                                                                                    nostra etapa d'estudiants a Barcelona. Hi havia, aleshores, dues imposicions
                                                                                                    bàsiques que no podíem eludir, per una banda la manca absoluta de
                                                                                                    pressupost i per l'altra, la necessitat de moblar mínimament el pis on vivíem,
                                                                                                    ja que al llogar-lo aquest estava completament buit.
   
                                                                                                    Normalment, anàvem trobant-nos coses, als contenidors de brossa per norma
                                                                                                    general, i de mica en mica els mobles acabaven sortint sols.

                                                                                                    En aquest cas ens trobàrem les dues meitats d'una antiga banyera de ferro
                                                                                                    colat en els enderrocs d'una reforma d'un apartament veí, i immediatament
                                                                                                    vegérem que això podria ser un silló perfecte.