danielmarti
                             
Prototip d'Habitatge Unifamiliar Aïllat Prefabricat, Beniarrés
amb Jurgen Van Weereld i Karin Giesberts
Finalista premis Vivir con Madera 2008
Projecte: febrer 2007
Promotor: Jurgen Van Weereld i Karin Giesberts
Superfície construïda: 51'00 m2
Publicada a:
www.lignumfacile.es
http://www.lignumfacile.es/elsemillerourbano/index.php?option=com_content&task=view&id=1448&Itemid=1&idth=117
www.cttmadera.cl
http://www.cttmadera.cl/2011/02/22/prototipo-de-vivienda-unifamiliar-aislada-prefabricada-jurgen-van-weereld-karin-giesberts-daniel-marti/
www.plataformaarquitectura.cl
http://www.plataformaarquitectura.cl/2012/03/15/vivienda-unifamiliar-prefabricada-en-madera-daniel-marti-jurgen-van-wereld-y-karin-giesberts/
                                                                                                 
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    
                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                         
                                                                                           
                                                                                                       
La construcció d'aquest habitatge neix de l'interés per l'estudi de nous
                                                                                                        mètodes de construcció mitjançant l'estandarització i la prefabricació.
                                                                                                        L'escasedat de mà d'obra especialitzada, que fa del fet constructiu un procés
                                                                                                        cada vegada més penós i incert, l'intent d'accelerar l'execució de l'obra per
                                                                                                        a reduïr plaços i la cerca de sistemes en els que el consum energètic i de
                                                                                                        recursos siga més equilibrat ens fa decidir-nos per la prefabricació com a
                                                                                                        sistema constructiu i per la fusta com a material principal.

                                                                                                        A l'hora de dissenyar l'habitatge ens fixem més en les necessitats reals
                                                                                                        d'habitabilitat que en imposicions de normatives vigents, d'aquest manera
                                                                                                        un dormitori individual pot tenir uns escassos 3 m2.

                                                                                                        Totes les peces de l'estructura, tancaments, particions i paviments es dissenyen
                                                                                                        expresament per aquest habitatge, sent nosaltres mateixos els constructors de
                                                                                                        tots els elements que composen la casa. Per a acabats exteriors utilitzem
                                                                                                        taulons termotractats d'avet sobre una subestructura de la mateixa fusta i
                                                                                                        diversos aïllants. El paviment es realitza amb llosetes de taulell aglomerat
                                                                                                        acabades amb microciment. Els sostres i paraments interiors es realitzen amb
                                                                                                        taulell aglomerat acabat amb pintura de làtex blanca.

                                                                                                        La cosntrucció d'aquest habitatge ens serveix per a pulir i millorar el disseny de
                                                                                                        l'habitatge de cara a la seva posible comercialització.