danielmarti 
    
Habitatges tutelats i centre de dia a l'antic Hospital Municipal d'Oriola
Projecte:  2003
Autor: Dolores Alonso
Col·laboradors: Daniel Martí
Promotor: IVVSA                                                                                                 
                                                                       
                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                   

                                                                                                    L'edifici en que ens trobem formava part del conjunt esglesia-hospital de San 
                                                                                                    Juan de Dios, actualment manté l'ús esporàdic de centre ocupacional. 

                                                                                                    El claustre es convertirà en l'element més important del projecte sent, no tan 
                                                                                                    sols l'element al voltant del qual es produiran les circulacions, sino que a més 
                                                                                                    a més serà el lloc on els  habitants trobaran equix lloc d'expansió i relació del 
                                                                                                    que les seves cases estan mancades degut a les seves reduïdes dimensions. 

                                                                                                    Considerem que la nau de planta 2ª és el lloc ideal, degut a les seves 
                                                                                                    dimensions generoses i a la seva diafaneitat, per a col·locar les diferents 
                                                                                                    activitats d'oci i esbarjo del programa de centre de dia.

                                                                                                    El caracter final del projecte és de marcat caràcter contemporani tant en 
                                                                                                    l'aspecte programàtic com en el formal, procurant que totes les estances es 
                                                                                                    troben degudament il·luminades i ventilades.