danielmarti 
  
Local per a la Caixa d'Arquitectes a Alacant
Projecte:  2004
Obra: Abril 2005 - Febrer 2006
Autor: Dolores Alonso
Col·laboradors: Daniel Martí
Promotor: Caja de Arquitectos Sociedad Coop. de crédito
Constructor: Traza S.L.
Fotografies: David Frutos
                                                                                                  

                                                                                                   

                                                                                                   

                                                                                                   

                                                                                                   

                                                                                                   

                                                                                                   

                                                                                                   

                                                                                                    La proposta tracta de rentabilitzar les condicions del local i les de 
                                                                                                    l'emplaçament, tractant d'aprofitar les qualitats que presenten per aconseguir 
                                                                                                    un espai de treball i d'atenció al públic qualificat.

                                                                                                    Es pretén una reforma integral que permeta incorporar una imatge renovada 
                                                                                                    al local  i que es corresponga amb les sol·licituds del programa que requereix 
                                                                                                    l'entitat. Un espai bàsicament diàfan, adequadament il·luminat i amb unes 
                                                                                                    condicions òptimes per al treball i per a la particular relació amb els usuaris 
                                                                                                    que aquesta entitat exigeix.

                                                                                                    Per això proposem envoltar l'espai disponible amb uns envidriaments 
                                                                                                    resolts a base de vidres translúcids i transparents, que ens permeten un grau 
                                                                                                    suficient de privacitat i també una relació mesurada amb l'espai exterior.

                                                                                                    Mitjançant una senzilla geometria ortogonal materialitzada en molt pocs 
                                                                                                    elements es resol l'organització interior. Una creu formada per un moble 
                                                                                                    contenidor i un parament de vidre, que gira ortogonalment la seua posició a 
                                                                                                    l'entreplanta, respecte de la planta baixa, resolen en cada nivell el programa 
                                                                                                    requerit. Les zones de servei es retrasen a l'interior del local, regularitzant la 
                                                                                                    seua geometria.