danielmarti 
    
Comissaria Provincial de Policia d'Alacant
Projecte:  2004
Autor: Dolores Alonso
Col·laboradors: Silvia Alonso i Daniel Martí.
CYPE Ingenieros
Promotor: Ministerio del Interior, Dirección General
de la Policía
                                                                                                  

                                                                                                    

                                                                                                   

                                                                                                    
                                                                                                   

                                                                                                   

                                                                                                    En base al programa inicial de necessitats es planteja un edifici compacte    
                                                                                                    de forma prismàtica, que manté les alineacions d'illa en els carrers Isabel 
                                                                                                    la Catòlica i Moratín, però es retranqueja quatre metres al carrer Foglietti,
                                                                                                    carrer que ofereix l'accés principal, per a dotar aquest accés de major
                                                                                                    qualitat i escala. Aquest retranqueig permet a més aportar força i 
                                                                                                    distinció a l'edificació, condicions que necessita amb intensitat degut a la
                                                                                                    baixa qualitat urbana de l'emplaçament. Mitjançant aquesta operació aportem
                                                                                                    quelcom molt important a l'entorn urbà, aportem espai buit, aire i esponjament
                                                                                                    del teixit edificat, condicions que aporten nous valors ambientals a la zona.


                                                                                                    L'edificació, a més a més de beneficiar-se de les llums i ventilacions a través 
                                                                                                    de les tres façanes que la delimiten, enriqueix l'interior mitjançant tres bandes 
                                                                                                    transversals de patis que, variant la seua longitud en les diferents plantes i                                
                                                                                                    obrint-se a les façanes en diferents punts, aconsegueixen aportar al conjunt 
                                                                                                    una varietat de situacions ambientals que aportaran gran qualitat als espais i 
                                                                                                    dependències de l'edifici, a més a més d'organitzar els diferents paquets del 
                                                                                                    programa.   

                                                                                                    El criteri fonamental per a la distribució de l'edifici ha sorgit de les necessitats 
                                                                                                    funcionals dels usuaris, tant del públic general, com dels funcionaris.