danielmarti 
    
Habitatge unifamiliar aïllat a Aigües de Busot
Projecte:  2003
Autor: Dolores Alonso i Javier García-Solera
Col·laborador: Daniel Martí i Pérez
Promotor: Ramasoman S.L.

                                                                                                    fot3

                                                                                                    maq2

                                                                                                    fot4

                                                                                                    maq1

                                                                                                    fot2

                                                                                                    planta

                                                                                                    seccions

                                                                                                    fot1

                                                                                                    dib1

                                                                                                    dib2

                                                                                                    Es tracta de fer un senzill habitatge unifamiliar en una parcel·la rústica
                                                                                                    abancalada de marcada pendent, situada al terme municipal d'Aigües
                                                                                                    de Busot.

                                                                                                    L'edificació se situa sobre una de les terrasses actuals, quedant parcialment
                                                                                                    soterrada sota la superior i volant sobre la immediatament inferior. Així es
                                                                                                    pretén que la construcció cause el menor impacte visual possible i genere
                                                                                                    una interessant qualitat i entrellaçament d'espais tant interiors com exteriors.

                                                                                                    La construcció es desenvolupa en una única planta situada quaranta
                                                                                                    centímetres per sobre del nivell del bancal en el qual s'assenta, acollint tot el
                                                                                                    programa de l'habitatge. Tanmateix, també es disposa un garatge per a dos
                                                                                                    vehicles amb un xicotet magatzem per a material i un petit servei.

                                                                                                    En el bancal immediatament inferior es col·loca una piscina i una zona de
                                                                                                    terrassa amb barbacoa que queda parcialment sota el vol de l'habitatge.