danielmarti 
    
Casa de la Juventut de la Vila Joiosa
Projecte:  2001 - obra 2004
Autor: Dolores Alonso i Javier García-Solera
Col·laboradors: Ernesto Martínez Arenas i Daniel Martí
Arquitectes tècnics: Marcos Gallud i Javier Mateu
Estructura: Domingo Sepulcre
Constructor: Alcaraz Soler S.L
Alumini i fusta: Blasco S.L.
Fotografies: Luis Asín
Promotor: Ajuntament de la Vila
Superfície construïda 700 m2


                                                                                                    04

                                                                                                    02

                                                                                                    03

                                                                                                    05

                                                                                                    06

                                                                                                    01

                                                                                                    pb

                                                                                                    p1

                                                                                                    p2

                                                                                                    seccio

                                                                                                    Es valora de la Vila, per sobre del seu pintoresquisme, les qualitats del seu
                                                                                                    traçat, on els estrets carrers van oferint eixamples que conformen petits buits
                                                                                                    urbans articulats entre si i amb un fort caràcter. Situacions desfavorables en
                                                                                                    inici, com l'amuntegament propi dels centres històrics i la seua falta
                                                                                                    d'asolellament ens fan apostar per una manera d'insertar-se en la trama que
                                                                                                    parteix del més alt respecte cap als seus valors i es proposa redescobrir-los
                                                                                                    esponjant l'interior de l'edificació, de forma que sense afectar a l'essència del
                                                                                                    seu traçat puguem gaudir de les seues altes prestacions i també crear uns
                                                                                                    àmbits correctament il·luminats i ventilats, amb un tractament estrictament
                                                                                                    contemporani en forma i programa.

                                                                                                    Pensem en un edifici d'ús públic on aquest caràcter es veja potenciat per
                                                                                                    l'extensió de l'espai urbà que suposa que la planta baixa siga lliure i oberta
                                                                                                    directament al carrer. Un buit en l'interior de l'edifici que s'obre en planta
                                                                                                    baixa cap a l'accés ens reforça aquesta idea d'espai públic i ens soluciona
                                                                                                    la il·luminació i ventilació de tot l'edifici.